LIÊN HỆ NGAY
028 38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.
Longman Handy Learner's Dictionary


Longman Handy Learner's Dictionary

Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Pearson
Số trang: 570
Đơn giá: 282 000 VND
254 000 VND
Tiết kiệm: 28 000 VND

An easy-to-carry dictionary ideal for quick reference.

  • Over 28,000 words and phrases
  • Clear definitions written using the 2,000 word Longman defining vocabulary

Các danh mục khác