LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Việt Thu
Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Số trang: 144
Đơn giá: 20 000 VND

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả giảng dạy môn ngữ pháp tiếng Anh thực hành cho sinh viên năm thứ nhất của Khoa Ngữ Văn Anh, và được sự khích lệ, tạo điều kiện của Khoa, chúng tôi đã quyết định biên soạn Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Tập 1 nhằm cập nhật những kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh hiện đại. Định hướng biên soạn giáo trình này dựa trên các tiêu chí:

Những cấu trúc ngữ pháp được thể hiện qua những dạng thức ngữ pháp cơ bản và được kết hợp chặt chẽ với cách dùng trong tiếng Anh chuẩn ngày nay;

Nghĩa của từ thay đổi tùy thuộc vào hành vi ngữ pháp của nó trong câu;

Trọng tâm được đặt vào nghĩa ngữ cảnh và nghĩa này quyết định sự lựa chọn các quy tắc ngữ pháp phù hợp.

Về mặt lý thuyết, chúng tôi chủ yếu dựa vào cách tiếp cận của các nhà ngữ pháp chọn lọc như John EastWood, Leo Jones, Penny Ur, L. G. Alexander, v.v..

Chúng tôi cố gắng bố trí các phần trong cuốn sách cho phù hợp với phương pháp giảng dạy giao tiếp, đặc biệt để phục vụ cho hai môn nói và viết, nhưng vì thời gian có hạn, chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.