LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Cấp tốc chinh phục ngữ pháp tiếng Anh từ con số 0 - Jenny Nguyễn

Tác giả: Jenny Nguyễn
Nhà xuất bản Hồng Đức
Số trang: 296
Đơn giá: 50 000 VND
43 000 VND
Tiết kiệm: 7 000 VND

Để có thể chinh phục được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả, bạn cần đầu tư thời gian và phương pháp học khoa học và thích hợp. Hy vọng rằng những tuyệt chiêu nhỏ mà chúng tôi đề cập về cuốn sách “Cấp tốc chinh phục ngữ pháp tiếng Anh từ con số 0” dưới đây sẽ giúp ích cho quá trình chinh phục tiếng Anh của bạn đạt hiệu quả hơn. Mỗi đơn vị bài học là chương trình học tổng hợp nhiều kỹ năng được nghiên cứu, có nhiều tranh ảnh minh họa sinh động giúp các đối tượng học sinh, sinh viên liên kết hình ảnh, ngôn ngữ và tình huống giao tiếp, đồng thời tạo niềm say mê, hứng thú cho người học.

Nội dung sách “Cấp tốc chinh phục ngữ pháp tiếng Anh từ con số 0” chia làm 32 đơn vị bài học, cụ thể gồm:

Bài 1: Ngữ pháp tiếng Anh là gì?
Bài 2: Danh từ – nouns
Bài 3: Động từ – verbs
Bài 4: Am, is và are
Bài 5: Đại từ – pronouns
Bài 6: Thì hiện tại đơn – present simple
Bài 7: Hiện tại tiếp diễn – present continuous
Bài 8: Have và has (có)
Bài 9: Hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn – present simple or present continouns
Bài 10: Thì quá khứ đơn – past simple
Bài 11: Thì quá khứ tiếp diễn – past continuous
Bài 12: Thì quá khứ đơn hay thì quá khứ tiếp diễn – past simple or past continuous
Bài 13: Thì hiện tại hoàn thành – present perfect (1)
Bài 14: Thì hiện tại hoàn thành – present perfect (2
Bài 15: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – present perfect continuous
Bài 16: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay thì hiện tại hoàn thành – present perfect continuous or present perfect
Bài 17: Thì quá khứ hoàn thành – past perfect
Bài 18: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – past perfect continuous
Bài 19: Thì tương lai đơn – future simple
Bài 20: Thì tương lai tiếp diễn – future continuous
Bài 21: Thì tương lai hoàn thành – future perfect
Bài 22: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – future perfect continuous
Bài 23: Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ – subject – verb agreement
Bài 24: Tính từ – adjectives
Bài 25: Trạng từ – adverbs
Bài 26: Mạo từ – articles
Bài 27: Giới từ – prepositions
Bài 28: Liên từ – conjunctions
Bài 29: Thán từ – interjections
Bài 30: Câu – sentences
Bài 31: Dấu chấm câu – punctuation
Bài 32: Bảng động từ bất quy tắc
PHẦN A Bài tập
PHẦN B Đáp án