LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

120 mẫu câu độc đáo trong tiếng Anh

Tác giả: Đặng Ngọc Dũng Tiến
Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn
Số trang: 154
Đơn giá: 39 000 VND
32 000 VND
Tiết kiệm: 7 000 VND

Nội dung quyển sách gồm 9 chương và được phân chia theo chức năng và ngữ nghĩa một cách có hệ thống và khoa học. Hầu hết những mẫu câu này được trích dẫn từ giáo trình tiếng Anh phổ biến ở Việt Nam là Streamline English - Destinations để tiện đối chiếu và liên hệ ngữ cảnh mà ngôn ngữ được sử dụng. Tất cả các chương đều có ví dụ minh họa và bài tập thực hành.