LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

English Construction - Cấu trúc tiếng Anh

Tác giả: Võ Hành
Nhà xuất bản Trẻ
Số trang: 370
Đơn giá: 50 000 VND
45 000 VND
Tiết kiệm: 5 000 VND

Để học tốt môn tiếng Anh, ngoài vốn từ vựng, chúng ta cần phải nắm các cấu trúc của nó. Chúng ta phải viết, diễn đạt theo cấu trúc của văn Anh theo lối của người Anh viết. Cuốn sách này được soạn thảo nhằm giúp các bạn bớt đi sự do dự khi đặt bút viết những câu văn tiếng Anh giúp cho các bạn mạnh dạn tự tin ở mình để có thể diễn đạt các ý tưởng bằng một thứ tiếng Anh đúng chuẩn. Nói như vậy không có nghĩa là viết một cách máy móc thiếu sáng tạo. Chúng ta diễn đạt theo văn Anh, nhưng ý tưởng là phần của chúng ta. Chúng ta mượn cái khung để đưa những chất liệu của chúng ta vào như thế chất liệu lại càng bền chắc hơn.

Cuốn sách này đưa ra nhiều dạng viết tuỳ các bạn lựa chọn cho thích hợp theo tình huống. Thí dụ các bạn muốn đặt một câu điều kiện, bạn phải dùng loại câu điều kiện (Conditional sentences). Sách sẽ đưa ra 22 trường hợp viết về câu điều kiện. Khi các bạn hiểu các loại cấu trúc về câu điều kiện, các bạn sẽ an tâm đặt bút viết theo ý các bạn. Các loại cấu trúc về tính từ (adjective constructions như Adjective, Participles, Appositions, Adjective Clauses cũng thế).