LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

100 bài luận mẫu tiếng Anh - trình độ C

Tác giả: Nguyễn Thanh Chương & Lê Thị Anh Thư
Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM
Số trang: 368
Đơn giá: 37 000 VND
31 000 VND
Tiết kiệm: 6 000 VND

Sách 100 bài luận mẫu tiếng Anh trình độ C cung cấp cho bạn đọc 100 bài luận tiếng Anh mẫu giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức ở trình độ C.