LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Luyện dịch Việt Anh - Dương Ngọc Dũng

Tác giả: Dương Ngọc Dũng
Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Số trang: 300
Đơn giá: 30 000 VND

Sách dành cho sinh viên chuyên ngành Anh văn rèn luyện kỹ năng dịch với các ngữ cảnh khác nhau:

  • PART ONE: PHONG CÁCH HỘI THOẠI (Colloquial Style)
  • PART TWO: PHONG CÁCH VĂN HỌC (Literary Style)
  • PART THREE: PHONG CÁCH KHOA HỌC (The Formal Style)

Cùng với các bài dịch mẫu:

  • PART ONE: PHONG CÁCH HỘI THOẠI (Colloquial Style)
  • PART TWO: PHONG CÁCH VĂN HỌC (Literary Style)
  • PART THREE: PHONG CÁCH KHOA HỌC (The Formal Style)

Và bốn phụ lục:

  • PHỤ LỤC I: MỘT SỐ TỪ NGỮ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN TRUNG QUỐC VÀ ĐÀI LOAN
  • PHỤ LỤC II: MỘT SỐ TỪ NGỮ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN NHẬT BẢN
  • PHỤ LỤC III: MỘT SỐ TỪ NGỮ THÔNG DỤNG LIÊN QUAN HÀN QUỐC
  • PHỤ LỤC IV: MỘT SỐ TỪ NGỮ ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN VIỆT NAM.