LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Giáo khoa căn bản môn dịch Anh - Việt Việt - Anh (Trương Quang Phú)

Tác giả: Trương Quang Phú
Nhà xuất bản Thanh Niên
Số trang: 420
Đơn giá: 86 000 VND
75 000 VND
Tiết kiệm: 11 000 VND

Cuốn sách gồm:

Phần I. Nghiên cứu ngôn ngữ

 • Chương I: Chuyển đổi cú pháp (Conversion)
 • Chương II: Dịch câu: hai bước căn bản
 • Chương III: Nhận xét về động từ tiếng Việt
 • Chương IV: Một số nhận xét căn bản về danh từ trong tiếng Anh
 • Chương V: Nhận xét về trạng ngữ (Adverb) trong tiếng Anh
 • Chương VI: Prepositional phrase (Cụm giới từ)
 • Chương VII: Một số trợ động từ tiếng Anh với nghĩa đặc biệt của chúng
 • Chương IX: Dịch và diễn; Dịch và cắt tỉa
 • Chương X: Quan hệ giữa vị trí và chức năng ngôn ngữ của một số cấu trúc cú pháp
 • Chương XI: Absolute Phrase (Cụm từ tuyệt đối)
 • Chương XII: Vài lối so sánh

Phần II: Dịch theo chuyên đề