LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

2000 Tests: Advanced level

Đơn giá: 118 000 VND
106 000 VND
Tiết kiệm: 12 000 VND
Devised as an easy self-checking guide, this book serves as a valuable tool that helps students in reviewing their knowledge of grammar and vocabulary of each language level they acquire and preparing for exams.