LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Hướng dẫn viết hợp đồng kinh tế và thư tín thương mại Anh – Việt

Đơn giá: 59 000 VND
52 000 VND
Tiết kiệm: 7 000 VND

Sách này dành cho tất cả sinh viên ngành kinh doanh thương mại, dành cho tất cả những ai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và những người làm việc ở các lĩnh vực đa dạng của cuộc sống xã hội. Rõ ràng rằng một nhà điều hành, một quản trị doanh nghiệp, một thư ký hoặc một chuyên viên về kinh doanh và công nghệ đều phải viết thư bằng tiếng Anh, bên cạnh đó cũng có nhiều người muốn mua một món hàng ở nước ngoài, chấp nhận một lời mời hoặc chúc mừng một người bạn bằng tiếng Anh. Sách này trình bày cho bạn đọc những bức thư mẫu và các cụm từ về các vấn đề kinh doanh điển hình cũng như các tình huống giao tiếp xã hội trong những cuộc tiếp xúc mang tính quốc tế... Nội dung sách gồm hai phần chính: Phần một: Cách viết hợp đồng kinh tế Phần này nêu ra các điều kiện cần có trong một hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh. Sau đó lá các hợp đồng kinh tế mẫu được trình bày dưới hình thức Anh – Việt. Phần hai: Các viết thư kinh doanh bằng tiếng Anh: Phần này gồm bốn mục lớn. I) Hình thức của một bức thư: Mục này đề cập đến cách trình bày hình thức của một bức thư cả thư kinh doanh lẫn thư cá nhân và cho các ví dụ về cách trình bày theo kiểu Anh và Mỹ. Sách cũng chỉ dẫn cách viết ngày tháng và địa chỉ bên trong, phần đầu và phần kết thư. Sau cùng có các phần quy tắc và gợi ý trình bày cách tốt nhất để viết địa chỉ một phong bì. II) Thư trong các tình huống giao dịch kinh doanh: Ở mục này có các mẫu thư từ thể loại thư yêu cầu thông tin, thư bán hàng, thư khiếu nại, thư giải quyết khiếu nại v.v... ở mỗi tiểu mục đều có đưa vào ví dụ và phần gợi ý viết thư. III) Thư trong các tình huống giao dịch xã hội: Mục này đề cập đến cách viết thư hẹn hò, sắp xếp các cuộc lữ hành, thư mời, thư cảm ơn, thư xin việc và thư thiện chí. IV) Cách gửi điện tín, thông báo telex: Ở đây ngôn ngữ của điện tín, telex được đưa vào. Có một danh sách các chữ viết tắt thường gặp. Sau hầu hết các thư mẫu là những câu hỏi trắc nghiệm kỹ năng nắm bắt cách viết thư tiếng Anh của bạn đọc. Những câu hỏi này tập trung vào các điểm chính yếu trong những bức thư. Mỗi tiểu mục kết thúc bằng danh sách các cụm từ được dùng để viết thư tiếng Anh theo tình huống đang được đề cập. Sau phần nội dung chính có một số bài tập liên quan đến thực hành viết thư. Các câu trả lời mẫu được cho trong phần đáp án. Ngoài ra cuối phần một có một danh mục từ vựng gồm khoảng 2000 đầu mục từ gồm từ đơn, từ ghép, thành ngữ và mẫu ví dụ làm nguồn cơ sở để viết thư tín tiếng Anh. Với nội dung phong phú và bố cục mạch lạc, rõ ràng, chúng tôi chắc rằng sách sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đọc.