LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Intensive IELTS Writing

Đơn giá: 148 000 VND
133 000 VND
Tiết kiệm: 15 000 VND

Contens:

 

IELTS Overview

Chapter 1: IELTS Writing Overview & Marking Criteria

I. Overview

II. Marking Criteria

Chapter 2: Preparation & Writing Process

I. Preparation

II. Writing Process

Chapter 3: IELTS Writing Style & Some Common Writing Mistakes

I. IELTS Writing Style

II. Some Common Writing Mistakes

Chapter 4: Connective Devices & Examples Sentences

I. Common Connective Devices

II. Categorised Connective Devices & Typical Examples

Chapter 5: IELTS Academic Writing

Report Writing

I. Writing Process

II. Commonly Used Expressions

III. Typical Task 1 Questions

1. Graphic data

1.1 Line graphs

1.2 Tables

1.3 Pie charts

1.4 Bar/ Column graphs

2. Pictorial information

Flow charts

Essay Writing

I. Writing Process

II. Types of Essay

1. Opinion essay

2. Balanced-argument essay

3. Enumerative essay

4. Discussion essay

5. Advantage-Disadvantage essay

III. Well-written Sample Essays

Appendix 1 Sample Candidate Writing Scripts and Examiner

Comments

Appendix 2 Writing Answer Sheet