LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Intensive IELTS Listening (kèm CD)

Đơn giá: 152 000 VND
137 000 VND
Tiết kiệm: 15 000 VND

IELTS Overview

 

Chapter 1: IELTS Listening Task Types

Unit 1: Warm-up Exercises

Unit 2: Ticking and Table-filling

Unit 3: Map-labelling

Unit 4: Short Answers

Unit 5: Matching

Unit 6: Multiple Choice

Chapter 2: IELTS Listening Practice Test

Chapter 3: Tapescripts

Unit 1: Warm-up Exercises

Unit 2: Ticking and Table-filling

Unit 3: Map-labelling

Unit 4: Short Answers

Unit 5: Matching

Unit 6: Multiple Choce

Practice Test

Chapter 4: Answer Key