LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Intensive IELTS Speaking

Đơn giá: 198 000 VND
178 000 VND
Tiết kiệm: 20 000 VND

IELTS OVERVIEW

 

Chapter 1: IELTS Speaking Overview & Marking Criteria

  1. Overview
  2. Marking Criteria

Chapter 2: Common Speaking Shortcomings & Preparation

  1. Common Speaking Shortcomings
  2. Preparation

Chapter 3: Typical Questions in Part 1, 2 and 3 & Suggested Answers

  1. Part 1 Typical Questions
  • Questions & Suggested Answers
  1. Part 2 Specific Topics
  • Typical Topic Cards, Suggested Answers, and Further Question
  1. Part 3: Possible Questions & Suggested Answers

Chapter 4: Useful Vocabulary and Expressions for the IELTS Speaking Test

Appendix 1 Six Sample Speaking Tests

Appendix 2: An Authentic Speaking Tests