LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Marvellous Techniques for IELTS Writing

Đơn giá: 268 000 VND
240 000 VND
Tiết kiệm: 28 000 VND
MỤC LỤC

Những điều cần biết về bài thi Viết IELTS

 1. Dạng thức của bài thi Viết IELTS
 2. Cách chấm điểm bài thi Viết IELTS
 3. Các bước làm bài thi Viết IELTS Task 2
 4. Những điều cần lưu ý

Kỹ năng làm bài thi Viết Task 2

Chương 1    Các tiêu chí chấm điểm   

Bài 1    Xác định hướng luyện tập dựa trên các tiêu chí chấm điểm   
Bài 2    Tìm hiểu cách chấm điểm của giám khảo qua bài luận cụ thể   

Chương 2    Luyện kỹ năng viết nhanh   

Bài 1    Tư duy và logic   

 1. Ba cách giúp bạn tìm ý và luận cứ cho bài viết
 2. Ý tưởng quyết định điểm số bài thi
 3. Sự mạch lạc

Bài 2    Từ và ngữ   

 1. Từ
 2. Ngữ

Bài 3    Ôn tập các điểm ngữ pháp trọng tâm   

 1. Ba lỗi ngữ pháp cơ bản
 2. Viết câu phức – kỹ năng quan trọng trong bài thi Viết IELTS Task 2

Chương 3    Văn nghị luận  

Bài 1    15 ngữ và mẫu câu định hình bố cục bài nghị luận   

 1. Vì sao bạn cần sử dụng 15 ngữ và mẫu câu mẫu?
 2. Giảng giải 15 ngữ và mẫu câu mẫu định hình bố cục bài văn nghị luận

Bài 2    Văn nghị luận về các chủ đề thường gặp    66

 1. Chủ đề giáo dục
 2. Chủ đề môi trường
 3. Chủ đề khoa học và kỹ thuật
 4. Chủ đề về trách nhiệm của chính phủ đối với các vấn đề xã hội
 5. Chủ đề xã hội
 6. Chủ đề văn hóa, lối sống

Bài 3    Bài luận trình bày nguyên nhân và giải pháp/hệ quả   

 1. Những điểm cần lưu ý trong bố cục bài luận
 2. Chìa khóa để tìm hoặc chọn ý cho bài luận
 3. Bài luận mẫu trình bày nguyên nhân và giải pháp / hệ quả theo bố cục bốn (hoặc năm) đoạn

Chương 4    33 bài luận mẫu về các chủ đề thường gặp   

 1. Chủ đề giáo dục
 2. Chủ đề xã hội
 3. Chủ đề văn hóa
 4. Chủ đề môi trường
 5. Chủ đề khoa học và kỹ thuật
 6. Chủ đề về trách nhiệm của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề trong nước và quốc tế

Chương 5    Nâng cao kỹ năng viết luận   

 1. Những câu văn đặc sắc trong Cambridge IELTS
 2. Những cấu trúc câu và cách diễn đạt đặc biệt

Kỹ năng làm bài thi Viết Task 1

Chương 1    Task 1 dạng A – bài viết mô tả biểu đồ   

Bài 1    Khái quát về bài viết mô tả biểu đồ   

 1. Tiêu chí chấm điểm
 2. Kiến thức cơ bản về văn biểu đồ
 3. Ba cấu trúc câu quan trọng
 4. Bốn sai lầm lớn trong bài viết mô tả biểu đồ

Bài 2    Mô tả các loại biểu đồ   

 1. Biểu đồ cột (bar graph)
 2. Bảng (table)
 3. Biểu đồ tròn (pie graph), đồ thị (line graph)
 4. Biểu đồ mô tả tiến trình (flow chart)
 5. Bản đồ (map)

Chương 2    Task 1 dạng G – bài viết dạng lá thư   

Bài 1    Khái quát về bài viết dạng lá thư   

 1. Viết thư dựa vào trí tưởng tượng
 2. Đảm bảo tính cân đối trong cấu trúc các đoạn của lá thư
 3. Bố cục lá thư

Bài 2    Viết thư

 1. Thư cảm ơn
 2. Thư xin lỗi
 3. Thư khiếu nại
 4. Thư yêu cầu cho biết thông tin
 5. Thư đề nghị
 6. Thư xin nghỉ phép

Phụ lục 1 Các đề thi môn Viết Task 2 trong những năm qua   

 1. Education
 2. Environment
 3. Technology
 4. Government
 5. Society
 6. Culture / Lifestyle

Phụ lục 2 Giấy làm bài thi môn Viết IELTS