LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Essential Tests for IELTS (kèm CD)

Đơn giá: 364 000 VND
328 000 VND
Tiết kiệm: 36 000 VND
CONTENTS

Part 1    Listening    

 1. Form Filling
 2. Table Completion
 3. Sentence Completion
 4. Outline Completion
 5. Summary Completion
 6. Short Answers
 7. Multiple Choice
 8. True or False
 9. Matching
 10. Map Labelling

Part 2    Reading    

 1. Multiple Choice
 2. True / False / Not Given (Yes / No / Not Given)
 3. Summary
 4. Headings
 5. Matching
 6. Short Answers
 7. Flow Chart / Diagram / Table Completion
 8. Sentence Completion

Part 3    Writing

 1. Writing Task 1
 2. Writing Task 2

Part 4    Speaking   

 1. Stage One
 2. Stage Two
 3. Stage Three

Audio Scripts    

Answer Key & Model Answers