LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Winning at IELTS Speaking

Đơn giá: 158 000 VND
142 000 VND
Tiết kiệm: 16 000 VND

Table of Contents

 

Guide to the Book

Chapter 1: Introduction to the IELTS Interview

Chapter 2: Pronunciation

Chapter 3: Grammar

Chapter 4: Fluency

Chapter 5: Conversation Management Skills

Chapter 6: IELTS Practice Interviews and Questions

Vocabulary and Useful Expressions

Additional Practice Materials