LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Winning at IELTS Reading

Đơn giá: 240 000 VND
216 000 VND
Tiết kiệm: 24 000 VND

CONTENTS

 

Introduction IELTS Reading Activities

Unit One: Natural Phenomena

Unit Two: Important Events in Human History

Unit Three: Transportation

Unit Four: Language

Unit Five: Environment Protection

Unit Six: Animals

Unit Seven: Architecture

Unit Eight: Social Issues

Unit Nine: Medical Science

Unit Ten: Agriculture, Industry and Commerce

Unit Eleven: Eduction

Unit Twelve: Science and Technology

IELTS Reading Tests

  1. Test 1
  2. Test 2
  3. Test 3

Answer Key

IELTS Reading Answer Sheet