LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

IELTS Actual Tests: Reading & Writing

Đơn giá: 178 000 VND
160 000 VND
Tiết kiệm: 18 000 VND

CONTENTS

Part 1: Reading & Writing Actual Tests

 • Reading Test 1
 • Reading Test 2
 • Reading Test 3
 • Reading Test 4
 • Reading Test 5
 • Reading Test 6
 • Reading Test 7
 • Writing Test 1
 • Writing Test 2
 • Writing Test 3
 • Writing Test 4
 • Writing Test 5
 • Writing Test 6
 • Writing Test 7

Part 2: Answer Key

IELTS Reading Answer Sheets