Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.
IVY Practical Guide to the New TOEIC test (kèm CD)


IVY Practical Guide to the New TOEIC test (kèm CD)

Đơn giá: 180 000 VND
160 000 VND
Tiết kiệm: 20 000 VND

Quyển sách này là kết quả nghiên cứu chung của những người thuộc các nước nói tiếng Anh bẩm sinh. Họ là những người đã giảng dạy tiếng Anh ở các nước châu Á trong nhiều năm. Những giáo viên thực sự có năng lực này biết chính xác các học viên châu Á phải đối mặt với vấn đề gì khi học tiếng Anh và làm thế nào để giúp đỡ chúng ta cải thiện trình độ về ngôn ngữ Quốc tế này một cách tốt nhất. Chúng ta rất vinh dự khi được họ cùng hợp tác soạn ra quyển sách này. Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, lòng yêu mến sự nghiệp giáo dục, niềm say mê giảng dạy kết hợp với sự tinh thông của công ty lvy Publishing Inc., các bạn đọc giả yêu mến của chúng tôi chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi khi học tiếng Anh với quyển sách này.