Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.
1000 Reading Comprehension Practice test Items for the New TOEIC


1000 Reading Comprehension Practice test Items for the New TOEIC

Đơn giá: 278 000 VND
250 000 VND
Tiết kiệm: 28 000 VND

CONTENTS

 

  • TEST 1
  • TEST 2
  • TEST 3
  • TEST 4
  • TEST 5
  • TEST 6
  • TEST 7
  • TEST 8
  • TEST 9
  • TEST 10