LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Total TOEIC (kèm CD)

Đơn giá: 232 000 VND
209 000 VND
Tiết kiệm: 23 000 VND

Contents

Chapter 1: Listening Comprehension

 • Unit 1
  • Part 1: Picture Description
  • Part 2: Questions & Responses
  • Part 3: Short Conversations
  • Part 4: Short Talks
 • Unit 2
  • Part 1: Picture Description
  • Part 2: Questions & Responses
  • Part 3: Short Conversations
  • Part 4: Short Talks
 • Unit 3
  • Part 1: Picture Description
  • Part 2: Questions & Responses
  • Part 3: Short Conversations
  • Part 4: Short Talks
 • Unit 4
  • Part 1: Picture Description
  • Part 2: Questions & Responses
  • Part 3: Short Conversations
  • Part 4: Short Talks
 • Unit 5
  • Part 1: Picture Description
  • Part 2: Questions & Responses
  • Part 3: Short Conversations
  • Part 4: Short Talks
 • Unit 6
  • Part 1: Picture Description
  • Part 2: Questions & Responses
  • Part 3: Short Conversations
  • Part 4: Short Talks

Chapter 2: Reading Comprehension

 • Unit 1: Nouns, Articles & Quantifiers
 • Unit 2: Adjectives & Adverbs
 • Unit 3: Tenses & Voices
 • Unit 4: Prepositions & Conjunctions
 • Unit 5: Gerunds & Infinitives
 • Unit 6: Relative Clauses
  • Part 1: Picture Description
  • Part 2: Questions & Responses
  • Part 3: Short Conversations
  • Part 4: Short Talks

Answer Key

Audio Script