LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Absolute TOEIC LC/RC 1000 (kèm CD)

Đơn giá: 288 000 VND
260 000 VND
Tiết kiệm: 28 000 VND

Contents

Lesson 1

Part 1: Picture description (examples)
Part 5&6: Verbs
Part: 7: Letters and e-mails

Lesson 2

Part 1: Picture description (people)
Part 5&6: NounsPart 7: Notices

Lesson 3

Part 1: Picture description (stills, landscapes, backgrounds)
Part 5&6: Adjectives
Part 7: Memos

Lesson 4

Part 2: Interrogatives
Part 5&6: Adverbs
Part 7: Press releases

Lesson 5

Part 2: Questions / Requests
Part 5&6: Pronouns
Part 7: Articles

Lesson 6

Part 2: Negative questions / Tag questions
Part 5&6: Number agreement
Part 7: Advertisements

Lesson 7

Part 2: Alternative questions / Indirect questions / Statements
Part 5&6: Passive voice
Part 7: Information

Lesson 8

Part 2: Tautology / Similar-sounding words / Meaning association
Part 5&6: Tenses
Part 7: Instructions

Lesson 9

Part 3: Travel / Leisure time / Shopping
Part 5&6: The subjunctive
Part 7: Messages

Lesson 10

Part 3: Traffic / Real estate / Lifestyle
Part 5&6: Participles
Part 7: Invitations

Lesson 11

Part 3: Events / Work / Personal affairs
Part 5&6: Infinitives
Part 7: Forms

Lesson 12

Part 3: Orders / Reservations / Work
Part 5&6: Gerunds
Part 7: Bills

Lesson 13

Part 4: Messages
Part 5&6: Conjunctions / Conjunctive adverbs
Part 7: Schedules and e-mails

Lesson 14

Part 4: Tours / Events
Part 5&6: Prepositions
Part 7: Advertisements and letters

Lesson 15

Part 4: Announcements / Introductions
Part 5&6: Relative pronouns
Part 7: Manuals and letters

Lesson 16

Part 4: Radio broadcasts / Advertisements
Part 5&6: Comparison
Part 7: Information and e-mails

Actual Test 1

Actual Test 2

Answer Key & Scripts