LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

Giới từ tiếng Anh - Prepositions - Mai Lan Hương & Nguyễn Thanh Loan

Tác giả: Mai Lan Hương & Nguyễn Thanh Loan
Nhà xuất bản Đà Nẵng
Số trang: 208
Đơn giá: 80 000 VND
64 000 VND
Tiết kiệm: 16 000 VND

Cuốn sách Giới Từ Tiếng Anh tổng hợp hầu hết các giới từ thường được sử dụng, nhất là các giới từ trong chương trình học tiếng Anh ở cấp phổ thông. Sách gồm 3 phần:

1. Giới từ thông dụng (Common Prepositions)

2. Giới từ theo sau Danh từ, Tính từ và Động từ (Prepositions after Nouns, Adjectives & Verbs)

3. Cụm giới từ (Prepositional Phrases)

Sau mỗi mục lý thuyết có phần bài tập nhằm giúp người học củng cố kiến thức.

Ở phần Giới từ thông dụng, ngoài các giới từ chỉ thời gian, nơi chốn và sự chuyển động, sách còn giới thiệu các giới từ một từ (one-word) và hai từ (two-word). Riêng giới từ phức gồm ba từ (three-word) sẽ được trình bày ở phần Cụm giới từ (Prepositional Phrases).

Để người học có một tài liệu đầy đủ về giới từ, ở phần Giới từ theo sau Danh từ, Tính từ và Động từ, sách còn liệt kê hầu hết các danh từ, tính từ và động từ thông dụng thường có giới từ đi kèm. Từ khóa tra cứu giới từ là danh từ, tính từ hoặc động từ được trình bày theo thứ tự alphabet.

Các cụm giới từ (Prepositional Phrases) cũng được trình bày theo thứ tự alphabet của mục giới từ (chẳng hạn mục giới từ At, By, For...).

Cuốn sách sẽ đem lại cho người học một kiến thức chuyên sâu hơn về giới từ.