LIÊN HỆ NGAY

(028)38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

English for Everyone - Idioms

Tác giả: Thomas Booth
Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM
Số trang: 256
Đơn giá: 268 000 VND
241 000 VND
Tiết kiệm: 27 000 VND

A visual guide to the most common and useful English idioms and expressions.

English for Everyone - Idioms presents over 1,000 idioms and expressions in context, with clear, simple definitions and attractive illustrations. Work through the tightly focused practice exercises and listen to the free audio to fix the English phrases in your mind and make your English more fluent and natural.