LIÊN HỆ NGAY
028 38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.

So sánh & Đối chiếu bộ luật tố tụng hình sự 2003 và 2015 - Áp dụng từ 01/07/2016

Nhà xuất bản Hồng Đức
Số trang: 484
Đơn giá: 350 000 VND
298 000 VND
Tiết kiệm: 52 000 VND

Bộ luật Tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27-11-2015,  thay thế cho Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2016.

Bộ luật Tố tụng hình sự là đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, việc ban hành Bộ luật đã góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách So sánh & Đối chiếu bộ luật tố tụng hình sự 2003 và 2015 - Áp dụng từ 01/07/2016.

Ngoài ra cuốn sách còn in nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 đang còn hiệu lực thi hành nhằm giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu và áp dụng khi cần thiết.

Sách bao gồm 2 phần chính sau:

+ Phần thứ nhất: So sánh và đối chiếu Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và 2015

+ Phần thứ hai: Các văn bản hướng dẫn thi hành luật tố tụng hình sự từ 2003 -2016.

Do năng lực có hạn nên chắc chắn các tác giả không tránh khỏi những thiếu sót, mong được sự góp ý, phê bình của những bạn đọc gần xa.