LIÊN HỆ NGAY
028 38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.
Tự học phiên dịch Việt Anh - Anh Việt - Lê Tôn Hiến


Tự học phiên dịch Việt Anh - Anh Việt - Lê Tôn Hiến

Tác giả: Lê Tôn Hiến
Nhà xuất bản Hồng Đức
Số trang: 228
Đơn giá: 124 000 VND
112 000 VND
Tiết kiệm: 12 000 VND

Cuốn sách Tự học phiên dịch Việt Anh - Anh Việt hướng dẫn sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu, khác biệt văn hóa.

Sách này nhằm tạo căn bản vững về câu, đoạn văn, bài văn. Vì vậy, 3 trình độ sau nên dùng sách:

- Người đang tập viết, nhất là viết luận văn, luận án

- Người đang viết tiếng Anh trong công việc

- Người muốn đọc sâu các tài liệu chuyên môn và làm công tác biên phiên dịch.