Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.
Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt Việt -Anh - Nguyễn Quốc Hùng


Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt Việt -Anh - Nguyễn Quốc Hùng

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Nhà xuất bản Tổng Hợp
Số trang: 204
Đơn giá: 90 000 VND
81 000 VND
Tiết kiệm: 9 000 VND

Ngành phiên dịch có hai loại hình khá khác biệt: dịch đuổi (consecutive interpreting) và dịch song song (simultaneous interpreting). Nhưng dù theo hình thức nào thì người phiên dịch đều phải thực hiện quy trình: nghe hiểu ngôn ngữ nguồn - Phân tích ngôn ngữ học và văn hoá - Diễn đạt lại bằng ngôn ngữ mục tiêu.

Trong quá trình dịch, người dịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vấp váp. Do vậy, trước khi bước vào nghề, người dịch cần trang bị một cách đầy đủ về ngôn ngữ học, kiến thức chung, văn hoá nền, kỹ thuật dịch, sức khoẻ và nhất là đạo đức của nghề. Thời hiện đại đã cho chúng ta một bài học: không nên bước vào nghề mà không qua đào tạo. Bản thân từ "nghề" đã bao hàm ý "phải đào tạo mới làm được việc".

"Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt Việt - Anh" là một công cụ rất hữu ích, cần thiết trong hành trang của những người làm nghề dịch cũng như tất cả những ai yêu thích và sử dụng tiếng Anh.