LIÊN HỆ NGAY
028 38229569
Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.
Business Writing - Social and business correspondence - Lê Tôn Hiến


Business Writing - Social and business correspondence - Lê Tôn Hiến

Tác giả: Lê Tôn Hiến
Nhà xuất bản Hồng Đức
Số trang: 144
Đơn giá: 95 000 VND
86 000 VND
Tiết kiệm: 9 000 VND

Khả năng viết tiếng Anh cần đến trước nhất trong đời sống là viết thư từ giao dịch, xin việc làm, và viết báo cáo khi làm việc.

Thuyết phục là yếu tố chính trong mục đích giao dịch. Để có khả năng thuyết phục người đọc, cần viết đúng trước.

Viết đúng là phương pháp cần tập trung: đúng hình thức, đúng văn phạm, và đúng cách thể hiện ý tưởng.